В рамках реалізації проектів Програми соціального партнерства компанії ДТЕК ЕНЕРГО та Галицького району Івано-Франківської області, оголошується конкурс на монтаж нового покриття даху в будинку культури села Різдвяне.

Місце виконання робіт: Івано-Франківська область, Галицький район, село Різдвяне
Термін виконання робіт: до 30.09.2019 року
Платник: Агенція місцевого економічного розвитку «Прикарпаття»
Фінансує реалізацію проекту: компанія ДТЕК ЕНЕРГО

Для підготовки комерційних пропозицій додається дефектний акт.
Для підготовки комерційної пропозиції учасник має право на вільний доступ до приміщення.
Оферти разом з документами для учасника конкурсу(Див. Пункт 2. Перелік документів для учасника Конкурсу) необхідно надсилати на електронну адресу: GudzNI@dtek.com

Кінцевий термін для подання конкурсних пропозицій: 20.08.2019 року, до 18:00

Контактна особа:
Оксана Яцків
тел. 0961030677

1. Умови надання та розгляду комерційних пропозицій.
1.1 Комерційна пропозиція на виконання робіт, повинна відповідати встановленим вимогам у дефектному акті.
1.2 Учасник повинен разом зі комерційною пропозицією надати календарний план-графік виконання робіт. Календарний план-графік буде Додатком до Договору на виконання робіт. У випадку невиконання робіт згідно погодженого план-графіку, передбачено штраф – неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання згідно календарного план-графіку виконання робіт. Термін виконання робіт: до 30.09.2019 року.
1.3 Учасник повинен мати відповідний КВЕД для виконання даних видів робіт. Ліцензію на право здійснення діяльності відповідного характеру.
1.4 Учасник повинен бути забезпечений обладнанням та матеріально-технічною базою для виконання робіт.
2. Перелік документів для учасника Конкурсу
2.1 Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи/фізичної особи-підприємця
2.2 Копія довідки платника ПДВ (єдиного податку)
2.3 Дозвільні документи на здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню (сертифікати, ліцензії і т.п.)
2.4 Банківські реквізити
Для продукції, яка віднесена до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні необхідно подати:
2.5 Документи, які підтверджують якість продукції (копія сертифікату якості, або копію паспорту, завірені печаткою заводу-виробника та учасника).
2.6 Зазначити позначення нормативно-технічної документації, за якими виготовляється продукція та їй відповідає та надати копію ТУ, або ТУУ, або ДСТУ, завірену печаткою заводу-виробника.
3. До участі в конкурсі не допускаються учасники, які:
3.1 Подали документи не в повному обсязі або такі, що оформлені з порушенням установлених цим порядком вимог;
3.2 Подали документи, що не відповідають законодавству України
3.3 Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
3.4 Розпочали процедуру припинення юридичної особи;
3.5 Мають заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів;
3.6 Подали необ’єктивну інформацію щодо пропозиції або свого фінансово-економічного стану;
3.7 Не відповідають кваліфікаційним вимогам до учасників Конкурсу;
4. До участі у конкурсі не допускаються пропозиції, які:
4.1 Не відповідають опису, технічним та іншим вимогам до предмету конкурсу.
5. Основними критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є:
5.1 Ціна пропозиції
5.2 Досвід учасника
5.3 Умови оплати
5.4 Термін виконання/постачання
5.5 Місцезнаходження (перевага надається місцевим претендентам) – якщо це є можливим.

Вкладення — Дефектний акт Різдвяни